Contact

Séroule Park

Het park van Séroule is tegenwoordig het enige overblijfsel van een groot landbouwbedrijf uit de 17e eeuw. Het landgoed besloeg in 1830 nog 60 hectare (tegen 10 nu) en strekte zich uit tot aan het huidige park van La Tourelle (het park waar u eerder langs liep, gelegen tegenover het ziekenhuis). In 1992, na veel (te veel) aanpassingen en afbraken, werd een burgercomité geroerd door het lot van het overgebleven park en verkreeg het wettelijke bescherming en classificatie. De esthetische, sociale en ecologische waarden ervan werden beschouwd als een erfgoed dat bewaard moet blijven. Twee jaar later, in 1994, werd het overgeheveld naar het Waals Gewest. Het kasteel en het voormalige internaat, onder controle van de Franse Gemeenschap, werden in 2006 verkocht. Ze zijn nu omgebouwd tot een complex met woningen en kantoren. Vandaag en sinds 2000 is het park eigendom van de Waalse Overheidsdienst. Het voormalige kasteel, waarin de woningen en kantoren zijn ondergebracht, is particulier bezit. Het park van Séroule is toegankelijk voor het publiek, maar om de site te beschermen en de veiligheid te garanderen, zijn de activiteiten gereglementeerd.

Info visit

  • Maandag tot zondag van 8.00 tot 19.00 uur.

  • Permanente vrije bezoeken voor individuele bezoekers
  • Avenue Victor Nicolaï,
  • 4800 Verviers
  • Belgique
  • Parc de Séroule
  • 50.59177
  • 5.85947
  • 11

Taal/talen

Taal/talen Frans