Contact

In de voetsporen van de sociale strijd

De schitterende welvaart van Verviers werd meer dan 150 jaar beheerst door een ongebreideld kapitalisme en een voortdurende strijd van de kleine man voor betere leefomstandigheden. In de sociale strijd van de 19de en het begin van de 20ste eeuw, neemt Verviers een bijzondere plaats in. Reeds in de 18de eeuw kenden we een voorloper van een internationaal syndicaat. Tijdens de turbulente 19de eeuw zou Verviers een internationaal voortrekker zijn van een sociaal anarchisme en een van vreedzaam, maar hardnekkig verzet tegen sociale wantoestanden. Ook in het buitenland keek men aandachtig naar wat er in Verviers gebeurde. De nationale solidariteit voor staking van 1905 is legendarisch. In Verviers werd de eerste collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.

Tijdens deze wandeling ontdekken we in het straatbeeld de tegenstellingen tussen de rijke bourgeoisie en de arme arbeiders. We staan stil bij plaatsen die getuigen van de sociale strijd. We volgen het spoor van de grote voormannen Corneil Gomzé, Pierre Fluche, Jean Roggeman … en van een bijzondere vrouw, Marie Mineur.

Duur van de wandeling: 2,5 uur.

100,00110,00

Autres produits de groupe

Duur

3u

Talen

NL, FR

Tijdvak

Ochtend, Namiddag

SKU N/A Categories , ,